NBA 2k21

1,600,000 هزار تومان

اطلاعات بیشتر

نام بازی

سبک بازی

وضعیت COOP

تعداد بازیکن

,

سازنده بازی

ناشر بازی

تاریخ عرضه بازی

مناسب سنین

ریجن بازی